fbpx

hosting gràcies a

Benvingut!

Entra com usuari registrat per accedir a tot el contingut

POLÍTICA DE PRIVACITAT i PROTECCIÓ DE DADES

En FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA estem compromesos amb la protecció de la vostra privacitat. Per això, tractem les seves dades i informació personal d'acord amb aquesta Política de Privacitat i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o " RGPD "), d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018, i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (" LOPD ").

En facilitar les vostres dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s'exposen.


1. Responsable del tractament de les seves dades personals.

FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA (en endavant FUNDACIÓ MONTBLANC)
CIF G-61677662
Direcció: Carrer de Sants 14-16, ppal. 08014 - Barcelona
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Dades personals i categories especials de dades personals.

Les dades personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable (el "interessat"), com ara el nom, l'adreça, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Les categories especials de dades personals són un subgrup de dades personals que revelen l'origen ètnic o racial, les conviccions religioses o filosòfiques, l'orientació sexual, la informació mèdica o de salut o l'afiliació sindical, entre d'altres.

Les dades personals (o dades) constitueixen qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, fins i tot de forma indirecta, per referència a qualsevol altra informació, inclòs un número d'identificació personal.

Definicions
Les dades d'ús són dades personals recopilades automàticament per la web (o per tercers), que inclouen: adreces IP o noms de domini dels terminals (ordinador, tablet, telèfon mòbil) utilitzats per l'Usuari que es connecta a la web, les adreces en notació URI (Uniform Resource Identifier), el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat a l'enviar la sol·licitud al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta del servidor (ordre correcta, error, etc.) el país d'origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat pel visitant, les diverses connotacions temporals de la visita (per exemple, el temps dedicat a cada pàgina) i els detalls de l'itinerari seguit dins de la web, amb particular referència a la seqüència de les pàgines consultades, als paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l'entorn de TI de l'Usuari.

L'individu és qui utilitza la web, que ha de coincidir amb l'interessat o ser autoritzat per ell i les Dades Personals s'estan processant.

L'interessat és la persona física o jurídica a qui es refereixen les Dades personals.

L'encarregat del Tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que presta un servei al responsable per al processament de dades personals, segons el què disposa aquesta política de privacitat.

El responsable del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres determini les decisions sobre els fins, els mètodes de tractament de les dades personals i les eines utilitzades, inclòs el perfil de seguretat, en relació amb el funcionament i l'ús del web. El responsable del tractament és FUNDACIÓ MONTBLANC.

https://fundaciomontblanc.org (FUNDACIÓ MONTBLANC o la Web) és l'eina de maquinari o programari a través de la qual es recopilen les dades personals dels usuaris.

Cookie és una petita porció de dades emmagatzemades al dispositiu de l'usuari.

Les referències legals són un avís per als usuaris europeus: aquesta declaració de privacitat s'ha preparat en compliment de les obligacions establertes en l'art. 10 de la Directiva 95/46 / CE, així com les disposicions de la Directiva 2002/58 / CE, actualitzada per la Directiva 2009/136 / CE, relativa a les galetes.

3. Sol·licitud de dades personals

Les dades personals que us podem sol·licitar comprenen les vostres dades de contacte (per exemple, nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, entre d'altres), dades identificatives (per exemple, nombre de document nacional d'identitat, NIE o passaport, entre d'altres ), o qualssevol altres que siguin necessaris per a complir les finalitats exposades en aquesta Política. Si recopilem dades personals de categoria especial sobre vostè, l'informarem, li demanarem el seu consentiment exprés per al tractament quan sigui necessari de conformitat amb la normativa d'aplicació i de les finalitats amb què es fa.

Entre les dades personals recopilades per la web de forma independent o per mitjà de tercers, figuren: nom, cognoms, data de naixement, número de telèfon, adreça, correu electrònic, contrasenya, número de fax, país, província, ciutat, sexe, galetes, dades d'ús i ubicació geogràfica.

Altres dades personals recopilades poden estar indicats en altres seccions d'aquesta política de privacitat o mitjançant textos informatius que es mostren juntament amb la recopilació de les dades.

Les dades personals poden ser ingressades voluntàriament per l'usuari o recopilats automàticament durant l'ús de la web.
4. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

La Web recopila les vostres dades personals amb diverses finalitats.
Dades de donants: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar ocasionalment comunicacions d'agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d'interès de la FUNDACIÓ MONTBLANC.

Dades de col·laboradors i contraparts contractuals: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar comunicacions d'agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d'interès de la FUNDACIÓ MONTBLANC.

Dades de contacte: Tractem les dades recollides a través de les vostres cartes i correus electrònics per a la gestió de les vostressol·licituds i consultes.

Dades de cookies: Qualsevol ús de Cookies - o altres eines de seguiment - per part de la web o per proveïdors de serveis externs utilitzats per la web a menys que s'especifiqui el contrari, té el propòsit d'identificar a l'Usuari i registrar les preferències relatives per a fins estrictament relacionats amb la prestació del servei sol·licitat per l'Usuari.

Dades personals d'empleats: La recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment i gestionar la relació laboral i d'atendre les seves activitats, incloent l'administració de personal, la prevenció de riscos laborals, l'enviament de comunicacions generals o personals, incloses les relacionades amb productes o serveis de la web, les publicacions del Responsable de les Dades, tant internes com externes, l'accés a bonificacions i subvencions. En el cas de currículums vitae, per a la gestió de les candidatures i els processos de selecció i, si s'escau, posterior contractació.

Dades personals de participants en colònies: La recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment a la normativa autonòmica que estableix les dades que s'han de recollir de forma obligatòria als menors que participin en les colònies que organitza la Fundació .
En tots els casos, les dades personals recollides seran utilitzades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals i a aquelles derivades de l'execució de les relacions comercials i contractes mercantils, administratius, etc., en els quals el responsable de les Dades sigui part, així com de gestionar qualsevol queixa o reclamació legal, laboral o comercial, incloses les comunicacions a través de les eines de denúncia i resposta que poguessin habilitar. Així mateix, podran ser utilitzats per a remetre-us enquestes, qüestionaris i sol·licitar-vos valoracions dels nostres serveis, atès que tal informació ens resulta de gran utilitat per controlar la qualitat d'aquests.

Així mateix, la web podrà utilitzar les vostres dades per facilitar-vos informació sobre els nostres serveis o productes o informació de la fundació, entitats associades o del web. En qualsevol moment podeu sol·licitar que no us contactem ni informem sobre els nostres productes o serveis, així com que no revelem la seva informació a tercers amb aquesta finalitat, bé contactant directament o bé, si escau, fent clic al botó "donar-se de baixa "en els correus electrònics promocionals.


5. Com recaptem les vostres dades personals.
Informació que ens faciliteu:

Recaptem les dades personals que ens faciliteu a través del nostre web, mitjançant formularis o camps a completar, contractes, convenis, cartes, targetes de visita que ens lliurin, o mitjançant el correu electrònic. En el moment de recollida us informarem de la nostra Política de protecció de dades.

Informació que recaptem de les vostres visites al nostre web:

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè ens faciliteu aquesta informació de manera activa o us trobeu simplement navegant al nostre web. Aquesta informació es recull a través de galetes, per a més informació consulteu la Política de galetes (posar link).

6. Terminis de conservació.

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que siguin necessaris per tal d'utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recollides i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d'acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les vostres dades personals mentre hi hagi relació amb FUNDACIÓ MONTBLANC o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les vostres dades. En aquests casos, bloquejarem les vostres dades, sense donar-li cap ús, excepte mentre puguin ser necessaris per a l'exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.


7. Legitimació per al tractament de les vostres dades personals.

La base legal per al tractament de les vostres dades amb les finalitats abans esmentades serà sempre alguna de les previstes per l'article 6 del RGPD, és a dir:

El responsable o l'encarregat processen dades personals relacionats amb l'usuari en cas que hi hagi una de les següents condicions:
L'usuari ha donat el consentiment per a un o més propòsits específics.

El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte amb l'interessat o per a l'aplicació a petició seva de mesures precontractuals

El tractament és necessari per complir una obligació legal a la qual està subjecte el Responsable del tractament

El tractament és necessari per a la realització d'una tasca duta a terme en interès públic o per a l'exercici de l'autoritat pública conferida al titular;

El tractament és necessari per a la recerca de l'interès legítim del responsable o de tercers.
Si el tractament es referís a dades personals de categoria especial, estarà sempre fonamentat en alguna de les bases legals de l'article 9 del RGPD.

En qualsevol cas, sempre és possible demanar al responsable que aclareixi la base jurídica concreta de cada tractament i, en particular, que especifiqui si el tractament es basa en la llei, estipulada en un contracte o si cal per celebrar un contracte.


8. Dades de menors.

Si l'usuari és menor d'edat (segons la legislació aplicable), es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les vostres dades personals en els formularis de la web. FUNDACIÓ MONTBLANC en cap cas serà responsable de les dades facilitades pel menor si incompleix aquest requisit.


9. Els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals.

9.1. Quins drets us emparen en relació al tractament de les vostres dades?
Dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Accés / rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l'execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ MONTBLANC deixarà de tractar les dades, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalgui sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, i els mantindrà degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l'interessat té dret a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i hagin facilitat a FUNDACIÓ MONTBLANC o sol·licitar el seu enviament a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.

9.2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

FUNDACIÓ MONTBLANC respondrà a les vostres peticions el més aviat possible i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable d'informar l'interessat de la pròrroga dins el primer mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació.

9.3. ¿Teniu dret a retirar el vostre consentiment?

L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment donat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

9.4. On ha de dirigir-se per a l'exercici seus drets?

Per a l'exercici dels seus drets, l'interessat pot remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s'exerceix dirigint-se a FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA, adreça Carrer Sants 14-16, ppal , 08014 - Barcelona, o mitjançant Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
 
9.5. ¿Teniu dret a reclamar?

L'informem que si vostè presenta una sol·licitud per a l'exercici d'aquests drets i considera que no ha estat atesa adequadament per FUNDACIÓ MONTBLANC, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb el procediment previst a la següent adreça:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf


10. Transferència de dades personals a tercers

FUNDACIÓ MONTBLANC podrà comunicar les seves dades a tercers com a conseqüència d'obligacions o requeriments legals, a jutjats, tribunals i administracions públiques en cas necessari, o a qualsevol altre tercer, persona o entitat a qui vostè ens hagi autoritzat.

Quan s'hagi de transferir o comunicar les vostres dades a tercers, es mantindrà vigent el compromís de salvaguardar les vostres dades personals de conformitat amb el que estableix aquesta Política de Privadesa i es prendran totes les mesures i precaucions raonables per assegurar que els tercers mantenen compromisos de confidencialitat i secret en relació amb la protecció de les seves dades personals. La transferència o comunicació de les seves dades personals es realitzarà sempre complint les obligacions legals i sobre la base d'acords de tractament de dades personals, amb la finalitat d'assegurar que les seves dades no són tractats per cap altra finalitat de les clarament establertes i que es prenen les mesures de seguretat necessàries. Per a les transferències de dades entre societats del mateix grup ha una Normes Corporatives Vinculants que obliguen a totes les companyies i garanteixen uns estàndards d'actuació.

En el cas de transferències internacionals, sempre es demanarà el vostre consentiment exprés per transferir les vostres dades personals a tercers localitzats fora del país en el qual hem recopilat les vostres dades (si s'aplica), a excepció que la transferència estigui autoritzada o requerida per una llei, norma o tribunal.


11. Emmagatzematge i seguretat de les seves dades personals

FUNDACIÓ MONTBLANC adopta i actualitza les vostres mesures de seguretat organitzatives i tècniques per tal que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

El processament i emmagatzematge es porta a terme utilitzant eines informàtiques i / o telemàtiques, amb mètodes d'organització i amb una lògica estrictament relacionada amb els propòsits indicats. S'han posat salvaguardes de conformitat amb el que requereix la normativa vigent per protegir les dades personals que emmagatzemem d'usos indeguts, interferències i pèrdues, accessos no autoritzats, modificacions o divulgació. La Web aplica mesures de seguretat tècnica com ara l'encriptació en aquells casos en què raonablement és possible. Així mateix, diferents sistemes com l'arxiu segur de documents originals o la limitació d'accés a dades personals a les persones adequadament autoritzades permeten dotar de seguretat al tractament de les seves dades personals.

A més, la web adopta les mesures raonables per destruir de forma permanent totes les dades personals un cop finalitzat el seu termini d'utilització de conformitat amb aquesta política de privacitat.

Les dades es processen en les oficines operatives del Responsable i l'encarregat del Tractament i en qualsevol altre lloc on es trobin les parts involucrades en el tractament. Es pot demanar més informació al Responsable i l'Encarregat del Tractament. Les Dades es processen durant el temps necessari per a realitzar el servei sol·licitat per l'Usuari, o requerit per a les finalitats descrites en aquest document, i l'Usuari sempre pot sol·licitar la interrupció del tractament o l'eliminació de dades.


12. Comunicacions electròniques.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informem que les adreces de correu electrònic poden ser utilitzades per a l'enviament d'informació d'aquesta organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades preguem ho faci de la forma dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 
13. Modificacions a la present informació de protecció de dades.

FUNDACIÓ MONTBLANC es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d'aquesta Política serà publicada al lloc web.


14. Informació addicional

Per a més informació sobre privacitat en general, es pot visitar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en https://www.aepd.es.

A petició de l'Usuari, a més de la informació continguda en aquesta política de privacitat, el Responsable i l'encarregat del Tractament podran proporcionar informació addicional i contextual sobre serveis específics, o la recopilació i processament de Dades Personals.

 

Carrer de Sants 14-16, Principal - 08014, Barcelona

Avís legal, Política de cookies i Protecció de dades.

FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DÓNA utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els seus serveis i poder oferir-li les millors opcions mitjançant l'anàlisi de la seva navegació. Per obtenir més informació sobre aquestes cookies i el processament de les dades personals, consulti la nostra Política de privacitat i cookies. Accepta aquestes cookies i el processament de les dades personals que implica?